Profesjonalna pomoc prawna dla osób prywatnych oraz firm

Telefon

605 536 818

Piotr Liwosz [789326]

Radca Prawny Piotr Liwosz jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na kierunkach Politologia i Prawo bronił prace magisterskie poświęcone zagadnieniom prawa pracy oraz regulacjom prawnym dotykającym tej materii. W trakcie swojej kariery zawodowej praktykował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pracował w kancelariach radców prawnych w Olsztynie i Krakowie zdobywając doświadczenie niezbędne w pracy zawodowej. Przez wiele lat współpracował z organizacjami pozarządowymi prowadząc szkolenia z tematyki prawnych    i praktycznych aspektów przeciwdziałania bezrobociu. Świadczył również usługi szkoleniowe z zakresu prawa pracy i postępowania administracyjnego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Od 2009 roku świadczy obsługę prawną na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej LEX, początkowo jako in house lawyer obecnie zaś współpracując jako podmiot zewnętrzny.  Obecnie przygotowuje pracę doktorską będącą kontynuacją zagadnień poruszanych w pracach magisterskich. Biegle włada językiem angielskim oraz niemieckim.